Upisi 2018./2019. pedagoška godina

POŠTOVANI RODITELJI,

IZVJEŠĆUJEMO VAS DA ĆE SE RODITELJSKI SASTANAK
ZA SVU NOVOPRIMLJENU DJECU U PEDAGOŠKOJ GODINI 2018./2019.
ODRŽATI 19. LIPNJA 2018. ,
NA CENTRALNOM OBJEKTU HANAMANOVA 3/A U 17 SATI!


U Zagrebu, 8.lipnja 2018.____________________________________________________________________________________________________________


UPISI DJECE U REDOVNE I POSEBNE PROGRAME ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.

 

Gradski ured za kulturu, obrazovanje i sport objavio je 10. travnja 2018. obavijest o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2018./2019.


Postupak upisa

Želite li svoje dijete upisati u naš vrtić najprije trebate popuniti i potpisati zahtjev za upis djeteta.Zahtjev možete isprintati s web stranice vrtića (na dnu teksta ili osobno podignuti u tajništvu vrtića).
Ispunjeni zahtjev za upis predajete u tajništvu dječjeg vrtića „Zvončić“, Hanamanova 3a (na katu) od 2. do 11. svibnja 2018. godine od 8 do 16 sati. Pri predaji zahtjeva za upis dobit ćete i obrazac za inicijalni razgovor kao i termin razgovora.


Zahtjev za upis i ostala potrebna dokumentacija dostavlja se samo jednom vrtiću u pravilu prema mjestu stanovanja.

Uz popunjeni Zahtjev za upis trebate priložiti i:

  • rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih ili  potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja) ili pisanu privolu roditelja da dječji vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,
  • uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta ili pisanu privolu roditelja da dječji vrtić može sam – putem nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta,
  • preslike osobnih iskaznica roditelja
  • dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu (potvrda o radnom statusu roditelja, rješenje o invalidnosti, rješenje centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć i dr.)
  • ukoliko dijete ima neke posebne potrebe potrebno je donijeti i svu medicinsku dokumentaciju koja opisuje i potvrđuje te posebne potrebe (npr. alergije, febrilne kolvulzije, kronična oboljenja, govorne poteškoće, motoričke ili intelektualne poteškoće i sl.)

 


Roditelj na inicijalni intervju (osim ispunjenog obrasca za inicijalni razgovor) donosi i:
 
  • Potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu
  • Knjižicu cijepljenja na uvid i fotokopiju knjižice cjepljenja
  • Fotokopiju zdravstvene iskaznice djeteta

 
Svi zahtjevi zaprimljeni u propisanom roku razmotrit će se na sjednici Komisije za upis djece, dok se rezultati upisa objavljuju na oglasnoj ploči vrtića 30. svibnja 2018. godine.

Ukoliko dijete nije upisano, roditelji mogu podnijeti žalbu na rezultat upisa Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 14. lipnja 2018. godine.

Odgovor na žalbu roditelja slijedi u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.

Djeca primljena u vrtić upisuju se u dječji vrtić temeljem ugovora koji roditelj s klapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1.rujna 2018. ili do uključivanja djeteta u program.
Priloženi dokumenti:

OBAVIJEST O UPISU 2018./2019.

ZAHTJEV ZA UPIS 2018./2019.

ZAHTJEV ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE 2018./2019.

OBRAZAC ZA INICIJALNI RAZGOVOR

 


 


 


 

 


Ispiši stranicu