Objekti i skupine

Centralni objekt: Hanamanova 3a

Tel: 01/ 3077 290

U centralnom objektu smješteno je 8 skupina, od toga u prizemlju 4 jasličke i na katu 4 vrtićke skupine. Također, na ovom objektu nalazi se i u uprava vrtića.

Skupine:

Prizemlje
 

 • Lavići: odgojiteljice: Čuport Mirela, Punčec Đurđica (zamjena Ana Jelčić), Martina Kovač
 • Mačići: odgojiteljice: Galunić Antonija, Pišonić Katarina
 • Medvjedići: Marija Smiljanić Fijucek, Lovrenčić Andreja
 • Vjeverice: Bičanić Ivana, Selimović Ivanka

Radno vrijeme jasličkih skupina:

 • Ranojutarnji rad: 6:00 - 7:30 sati
 • Jutarnji rad: 7:30-12:00 sati
 • Poslijepodnevni rad: 10:15-16:15 sati
 • Kasnopopodnevni rad: 16:15-18:00 sati


Kat:

 • Ježići: Lojen Tamara, Šantić Tea-Marija
 • Maslačak: Lekić Sanja, Zver Koviljka
 • Pahuljice: Šalković Ivana, Weisser Zorka
 • Točkice:  Iviček Ivana, Šitum Štefica i Đukanović Hamza Lela


Radno vrijeme vrtićkih skupina:

 • Ranojutarnji rad: 6:00 -7:30 sati
 • Jutarnji rad: 7:30-12:30 sati
 • Poslijepodnevni rad: 11:00-16:30 sati
 • Kasnopopodnevni rad: 16:30-18:00 sati
 •  

Područni objekt Voltino 48

Tel:01/  3667 214

U ovom područnom objektu smještene su 4 vrtićke skupine. Također, na ovom objektu nalazi se i centralna kuhinja vrtića.

Skupine:
 

 • Cvjetići: Majetić Ana - Marija, Štefanec Biljana
 • Mravići: Perkov Ankica, Varat Sanda
 • Patkice: Ceraj Jadranka, Oskomić Jasna, Maja Nevistić
 • Višnjice: Stanković Marijana, Smiljčić Željka, Vidović Irena

Radno vrijeme skupina:

 • Ranojutarnji rad: 6:00-7:30 sati
 • Jutarnji rad: 7:30 - 12:30 sati
 • Poslijepodnevni rad: 11:00 - 16:30 sati
 • Kasnopopodnevni rad: 16:30 - 18:00 sati

 

Područni objekt Golikova 46

Tel:01/ 3666 574

U područnom objektu smještena je 1 jaslička skupina i 3 vrtićke skupine. Također, na ovom objektu ponedjeljkom se održavaju metodičke vježbe studenata Učiteljskog fakulteta iz kolegija Metodika predškolskog odgoja.

Skupine:
 

 • Bubamare: Golub Maja, Štrok Silvana
 • Jabuke: Arambašić Marica, Odak Martina
 • Jagodice: Turčić Marica, Voljavec Marijana
 • Vrapčići: Korman Dijana, Pavković Nikolina


Radno vrijeme skupina:

 • Ranojutarnji rad: 6:30-7:30 sati
 • Jutarnji rad: 7:30-12:30 (jaslice); 7:30-13:00 sati (vrtić)
 • Poslijepodnevni rad: 11:00 - 16.30 (jaslice); 11:30-16:30 sati (vrtić)
 • Kasnopopodnevni rad: 16:30 - 18:00 sati
 •  

Područni objekt Golikova 16

Tel:01/ 3077 573

U područnom objektu (zgrada) smještena je jedna skupina

 • Ptičice: Marić Dubravka, Špaleta Tica Tanja


Radno vrijeme skupine:

 • Jutarnji rad: 7:00 - 12:30 sati
 • Poslijepodnevni rad: 11.30-17:00 Sati

Područni objekt Šibenska 1

Tel:01/  3077 423

U područnom objektu (zgrada) smještena je jedna predškolska skupina

 • Slonići: Dević Katarina, Kundih Renata, Pleša Danijela

Radno vrijeme skupine:

 • Jutarnji rad: 7:00 - 12:30 sati
 • Poslijepodnevni rad: 11.30-17:00 Sati

 


Ispiši stranicu