Roditeljski sastanak za novoupisanu djecu

 Dječji vrtić Zvončić
Zagreb, Hanamanova 3a
KLASA: 601-02/20-09/91
URBROJ: 251-581/02-20-2
Zagreb, 15.lipnja 2020.
 
 
 
O B A V I J E S T RODITELJIMA NOVOPRIMLJENE DJECE,
 
 
27. kolovoza 2020. godine (četvrtak) ODRŽAT ĆE SE RODITELJSKI SASTANAK U
PODRUČNOM OBJEKTU VOLTINO 48
S POČETKOM U 17 SATI.

 
RADI PROSTORNIH UVJETA MOLIMO VAS DA NA SASTANAK DODJE JEDAN RODITELJ.
 
PREDLAŽE SE SLJEDEĆI
 
                                   D N E V N I   R E D
 
1.DOBRODOŠLICA I UPOZNAVANJE S VRTIĆEM,
2. PRILAGODBA DJECE NA JASLICE I VRTIĆ,
3. INFORMACIJE I PITANJA.
 
SRDAČAN POZDRAV,
 
 
 
                                                                       RAVNATELJICA VRTIĆA
 
                                                                 Rosana Marcinjaš-Lončar, dipl.ped.


Ispiši stranicu