Upravno vijeće vrtića

 ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA
 
1.    ANA MARIJA MAJETIĆ, predsjednica i predstavnica odgojitelja i stručnih suradnika,
2.    TINA HRŽENJAK, predstavnica  Osnivača,
3.    VELIMIR MARKULIN, predstavnik Osnivača
4.    KLARA HORVATIĆ-ANDRIĆ, predstavnica Osnivača
5.    ZVONIMIR POLJAK, predstavnik roditelja – korisnika usluga (e-mail:zvone.poljak@gmail.com)

Ispiši stranicu