Upis u program predškole

Upisi u program predškole ( u minimalnom trajanju od 250 sati godišnje)

PROGRAM PREDŠKOLE (250 sati godišnje)
obvezan je i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom
 
Zahtjevi za upis u program predškole predaju od 6. do 15. svibnja u tajništvu vrtića (Hanamanova 3a, 1. kat lijevo)

OSNOVNA DOKUMENTACIJA
1.       RODNI LIST ILI IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH ILI POTVRDA S PODACIMA O ROĐENJU DJETETA (bez obzira na datum izdavanja isprave), ukoliko nije dana privola da dječji vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih
2.       UVJERENJE O MJESTU PREBIVALIŠTA DJETETA (ukoliko nije dana privola da dječji vrtić može sam – putem nadležnog gradskog ureda provjeriti podatke o prebivalištu djeteta u evidenciji prebivališta i boravišta građana )
3.       PRESLIKE OSOBNIH ISKAZNICA RODITELJA/SKRBNIKA
4.       ISPUNJENI OBRAZAC ZA INICIJALNI RAZGOVOR (obrazac dostupan u dječjem vrtiću i na web stranici dječjeg vrtića)
OSTALA DOKUMENTACIJA
1.       za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta
2.       nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja i/ili Rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta
3.       za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama: preporuka Centra za socijalnu skrb

Ispiši stranicu