Objava rezultata upisa

Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije i obavljenih inicijalnih razgovora roditelja/skrbnika, uz nazočnost djeteta, sa stručnim timom dječjeg vrtića.

Rezultati upisa djece u pojedine programe (popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) objavljeni su na oglasnim pločama dječjih vrtića 30. svibnja 2019.

Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 14. lipnja 2019.
O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.

Roditeljski sastanak za roditelje novoprimljene djece održat će se u srijedu, 12. lipnja 2019. u 17h na objektu Voltino 48 gdje ćete dobiti sve informacije vezane uz adaptaciju, pripremu djece na polazak u jaslice/vrtić, obaveze i prava iz ugovora te ćete moći pitati sve što vas još zanima.Ispiši stranicu