Prednost pri upisu u redovan program

Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za upis djece u redovite programe prednost će, sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja – korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11, 19/11 i 15/12), imati djeca:
  • roditelja invalida Domovinskog rata,
  • zaposlenih roditelja,
  • samohranih roditelja,
  • u udomiteljskim obiteljima,
  • bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi,
  • iz obitelji s troje ili više djece,
  • djeca u godini prije polaska u osnovnu školu,
  • djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu,
  • koja imaju teškoće u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe, te
  • koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama.

Ispiši stranicu