Dokumenti potrebni za upis

 Roditelj/skrbnik djeteta dostavlja samo jednom dječjem vrtiću, u pravilu prema mjestu stanovanja:
1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac također dostupan u dječjem vrtiću i na www.zagreb.hr),
2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili pisanu privolu roditelja/skrbnika da dječji vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,
3. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ili pisanu privolu roditelja/skrbnika da dječji vrtić može sam – putem nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta, te presliku osobne iskaznice roditelja/skrbnika,
4. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa,
5. ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić - Obrazac za inicijalni razgovor

Ispiši stranicu