Podnošenje zahtjeva

Dječji vrtić Zvončić zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimat će
 
od 6. do 15. svibnja 2019. godine

u tajništvu vrtića na adresi Hanamanova 3a (1. kat lijevo)

 
i to za ostvarivanje sljedećih programa:
 
1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU
1.1. za djecu koja do 31. kolovoza 2019. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu
- cjelodnevni 10-satni program (u pravilu od 7 do 17 sati) u svim dječjim vrtićima Grada Zagreba

2. PROGRAM PREDŠKOLE (250 sati godišnje)
- u svim dječjim vrtićima
2.1. obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom
2.2. djeca pripadnici nacionalnih manjina (odnosno djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik) te djeca s teškoćama u razvoju mogu se uključiti u program predškole dvije godine prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom 


Zahtjeve možete preuzeti ovdje:
Ispiši stranicu