Program Škola u vrtiću, vrtić u školi

 Nastavljamo i u ovoj pedagoškoj godini unaprijeđivati suradnju sa Osnovnom školom Voltino u koju odlazi većina naše djece putem programa „ Škola u vrtiću, vrtić u školi“
 
Cilj programa:
·         Proširiti suradnju s odgojno-obrazovnim čimbenicima na lokalnoj razini (škola- Voltino) i stanovnicima naselja.
·         Uključiti lokalno stanovništvo u život škole.
·         Produbiti suradnju VRTIĆA i škole.
·         Upoznati školu kao instituciju bogatu kulturnim, sportskim i  ekološkim sadržajima.
 
Namjena programa:
·         Otvoriti VRTIĆ prema lokalnoj zajednici
·         Uvesti buduće prvoškolce u školu na vedar, rekreativan i neformalan način
·         Naglasiti razvoj koordinacije, ravnoteže i fleksibilnosti
·         Razvijati zdravstvenu kulturu kod djece u svrhu očuvanja i unapređenja zdravlja
·         Njegovati kontinuirani prijelaz iz vrtića u školu
 
Nositelji programa u vrtiću:
Ljiljana Džepina, pedagoginja
Mateja  Ivković, psihologinja
 
Nositelji programa u školi
       Školski pedagog O.Š. Voltino
        Školski defektolog  O.Š.  Voltino

Ispiši stranicu