Program Djeca u prirodi

O PROGRAMU “Djeca u prirodi”

Program je namijenjen djeci u šestoj godini života a realizira se temeljem dobrovoljne odluke roditelja o sudjelovanju njegovog djeteta u programu.

Program „Djeca u prirodi“ usmjeren je na odgoj i obrazovanje djece za okoliš i održivi razvoj i cilj mu je razvoj ekološke osjetljivosti djece. Djeca imaju mogućnost pet dana u autentičnom okruženju doživjeti i upoznati prirodu . Tijekom djetetova boravka u prirodi ostvaruju se svi uvjeti za zdrav i cjelovit razvoj te se ostvaruju sve zadaće skrbi za dijete i njegov razvoj po razvojnim područjima:

  • tjelesni i psihomotorni razvoj
  • socio-emocionalni razvoj
  • spoznajni razvoj
  • razvoj govora, komunikacije, izražavanja i stvaralaštva
Program „Djeca u prirodi“ koncipiran je na način da djeca u neposrednom kontaktu s prirodom, aktivnim istraživanjem i učenjem u suradnji s drugom djecom i odraslima, steknu vrijedna iskustva, znanja i vještine, razviju pozitivne emocije i stavove usmjerene na etički i ekološki način ponašanja i življenja u zajednici. Grad mladih u Granešini pruža kvalitetne uvjete za višednevni organizirani boravak djece iz vrtića u prirodnom, zdravom i sigurnom okruženju. 

VREMENSKO TRAJANJE PROGRAMA

Program traje pet dana: od ponedjeljka do petka poslijepodne

PROVODITELJI PROGRAMA

  • Pedagog vrtića: Ljiljana Džepina, dipl. pedagog
  • Psiholog vrtića: Mateja Ivković, prof. psihologije
  • Zdravstveni voditelj vrtića: Katarina Hudi, viša medicinska sestra
  • Odgajateljice koje imaju djecu u šestoj godini života

PLAN I PROGRAM  TJEDNOG NEPOSREDNOG RADA S DJECOM

Plan samostalno izrađuju matični odgajatelji skupina djece koja će sudjelovati u programu "Program u prirodi". Program će biti logičan slijed i dopuna aktualnog programa matične skupine, prateći kalendar događanja i godišnja doba.
 
STRUČNI  SURADNICI

Pedagog i psiholog prezentiraju roditeljima program na roditeljskom sastanku. Zdravstvena voditeljica priprema zdravstvenu dokumentaciju i upute za djecu s PP. Stručni suradnici i zdravstvena voditeljica pomažu odgajateljima u promišljanju, pripremanju, praćenju i vrednovanju programa, uključujući i posjet za vrijeme boravka djece u prirodi. Sudjeluju u pripremi roditelja, djece i odgajatelja.
 
DOKUMENTIRANJE I  PRAĆENJE PROGRAMA
-          putem dnevnih zapažanja odgajatelja
-          plakati dječjih projekata
-          foto i video zapisi
-          poruke  i izjave djece
-          povratne informacije iz Grada mladih od voditelja organizatora programa (DV Ivane Brlić Mažuranić)

Ispiši stranicu